InfoGroup

Trực thuộc Infotech Group

InfoPay

Trung tâm dịch vụ thanh toán
Đặt phòng khách sạn, tour trực tuyến
Tuyển dụng, tìm kiếm việc làm nhanh
Trung tâm thương mại thực phẩm sạch
Nền tảng mua bán trực tuyến

InfoHomes

Mua bán, cho thuê nhà đất